header

Mpika, St. Andrew's Parish

St Andrews

Founded 1970

Address

Mpika St Andrews Map

PO Box 450 014, Mpika

Holy Mass schedules: Weekday Masses 06:30hrs

Sunday Mass: 07:00 hrs. English Mass, 08.30 hrs. and 10.00hrs Bemba Masses

Figures

Catholics: 12, 100

Catechumens: 124

Priests: 2 diocesan Priests: Fr. Luchewe Mathews(PP), Fr. Chibiliti Ng’andwe (Curate)

Catechists: 4

Small Christian Communities: 163

Apostolic Groups: 25

Institutions: HBC, Caritas-Mpika

4 Sub-Parishes and their 18 Outstations

St. Andrew’s 4: St. Andrew’s, Malashi, Mwamfushi, Ifunda.

Lwitikila 6. ZCA centre, Chikwanda, Katongo Kapala, Mwateshi, Eseni, Nkupisha.

Lwanya 4: Lwanya, Chinikalweo, Munsa, and Mukungwa.

Chipundu 4: Chipundu, Matete, Mikanga, Kaluba, Fitoki

Sub-center Lwitikila: Sacred Heart Sub-Parish (Under St. Andrew’s Parish)